Laga fång

Lagligen erkända sätt att förvärva äganderätt till en fastighet, en sak etc.

Exempel på laga fång är köp, gåva , arv , testamente , byte.