Lag

Den i varje samhälle gällande och nedtecknade rätten. En författning som är beslutad av riksdagen.

Lagar offentliggörs i löpande tidsföljd i en officiell publikation Svensk Författningssamling (SFS). Varje lag har sitt nummer och kan identifieras genom angivande av årtal och nummer (tex 1991:485) På www.lagen.nu kan du hitta alla idag gällande lagar.