Kollektivavtal

Skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisationer eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation (fackförbund) om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.