Köpeavtal

När du köper en bil, båt eller husgeråd av en privatperson är det vissa saker du bör tänka på.

Vid köp av lös egendom ingår säljaren och köparen ett köpeavtal. Detta avtal kan vara muntligt men det rekommenderas att man upprättar ett skriftligt avtal för att kunna visa vad som överenskommits. Om parterna inte har avtalat om något vid köpet gäller köplagen.

Saknas skriftligt avtal kan det vara svårt för dig att få rätt mot en säljare om det uppstår fel i varan efter köpet. Detta gör att du riskerar att förlorar om du vänder sig till domstol för en prövning av fallet.

Fördelen med ett skriftligt avtal är att det fungerar som ett bevismedel om det blir tvist om vad som sagts vid köpet. Det är därmed viktigt att du skriver in allt det du kommer överens om med säljaren i ett avtal. Du bör även beskriva varan i avtalet så du vet skicket på du köper.

Detta gör att det blir lättare för dig att vända sig till säljaren med fel. Om varan avviker från vad som angetts i avtalet skall du meddela säljaren om fel inom rimlig tid från det att du upptäckte felet (reklamera).

När du köper ett fordon av en privatperson kan du inte ångra dig sedan du gjort upp affären om ängerrätt inte skrivits in i avtalet.

Som försäkringstagare hos HELP Försäkring är du varmt välkommen att kontakta oss, så går vi igenom din situation och hjälper dig med att upprätta avtal utan kostnad för er.