Klausul

Slut, avslutning, inskränkning, förbehåll, tillägg. Med klausul i ett avtal kan avses en bestämmelse, ett tillägg, ett förbehåll etc.