Justitieombudsmännen (JO)

JO är en del av riksdagens kontrollmakt. Det officiella namnet är Riksdagens ombudsmän.

JO har till uppgift att granska att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. I synnerhet sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Det finns fyra ombudsmän varav en är chefjustitieombudsman och tre är justitieombudsmän. De väljs av Riksdagen och under deras tillsyn står statliga och kommunala myndigheter, deras tjänstemän och befattningshavare med flera. Ett av de viktigaste uppdragen ombudsmännen har är att se till att domstolar och förvaltningsmyndigheter iakttar saklighet och opartiskhet i sin verksamhet.