Juristexamen

Tidigare Jur. kand. : Juris kandidat. Juristexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Examen utgör behörighetskrav för att bli domare, åklagare, kronofogde och advokat. För att säkerställa att utbildningen håller tillräckligt hög nivå kvalitetssäkras den av Universitetskanslersämbetet.

I Sverige kan man erhålla juristexamen vid Göteborgs , Lunds , Stockholms , Umeå , Uppsala och Örebro universitet.