Juridisk person

Juridiskt begrepp för en sammanslutning som har egen rättskapacitet.

Begreppet juridisk person kan förklaras som ett rättsobjekt som kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter liksom en fysisk person. En juridisk person kan exempelvis ha fordringar och skulder, sluta avtal och ha partsbehörighet.

Företag och organisationer är exempel på juridiska personer. Ett dödsbo är ett annat exempel på en juridisk person. I de fall där den döde haft skulder eller om skulder uppkommer efter dödsdagen, kan dessa endast göras gällande mot dödsboet och inte mot delägarna i dödsboet.