Jura novit curia

Rättsprincip som innebär att rättssatser inte behöver bevisas.

Av rättsprincipen följer att domstolen har rätt och skyldighet att använda de rättsregler som den anser tillämpliga på de faktiska förhållanden och omständigheter som parterna har åberopat.

Rättsprincipen fyllde en viktig funktion när det var vanligt att människor inte kunde läsa och hade svårt att få ett duktigt ombud. Nuförtiden ser välutbildade rättsliga ombud till att de regler som är relevanta i varje fall tillämpas. Principen får därför störst betydelse när en part processar ensam utan hjälp.

Jura novit curia anses bidra till en grundläggande rättstrygghet