Jakträtt

Rätt att jaga på den egna fastighetens mark eller på jaktvårdsområde.