Jäv

Jäv är en invändning mot en persons behörighet i ett specifikt fall.

I de fall där jäv skulle kunna föreligga ska personens möjlighet att vara opartisk påverkas. Ett exempel på omständighet som medför att jäv föreligger är släktskap.