Isatadarätt

Rätt för avkomling att ärva i en avliden arvinges ställe.

När en person avlider är huvudregeln att dennes bröstarvingar , de närmaste arvingarna, ärver den avlidna. Istadarätten ger avkomlingar i en senare generation rätt att inträda i stället för en bortgången arvinge i en tidigare generation. 

Exempel

Anders och Berit fick två barn, Cecilia och David, som i sin tur fick ett barn vardera. Vid den tidpunkt då Anders och Berit gått bort var inte David i livet. Davids barn inträder då i Davids ställe och ärver sin farmor och farfar.