Interimistiskt beslut

I väntan på att ett slutligt beslut meddelas kan domstolen meddela ett interimistiskt beslut som gäller tills vidare.

Ett interimistiskt beslut fattas om domstolen anser att det finns en fara med att vänta på det slutliga beslutet.