Inteckning

En inteckning är en inskrivning om att en fastighet svarar för ett visst belopp.

En inteckningshandling följer med fastigheten och medför därmed inget personligt betalningsåtagande. En inskrivningshandling kallas pantbrev och uppstår genom inskrivning i fastigheten av visst penningbelopp. Detta sker genom beslut av inskrivningsmyndigheten, Lantmäteriet , efter ansökan av fastighetsägaren. Panträtt uppkommer först när fastighetsägaren överlämnar pantbrevet som pant för sin skuld.

En inteckning kan upphöra om fastighetsägaren begär det. Innehavaren av pantbrevet lämnar sitt medgivande genom ett särskilt beslut av inskrivningsmyndigheten (dödning). 

OBS! Vid köp av fastighet är det viktigt att komma ihåg att inteckningen står kvar i fastigheten även om fastigheten byter ägare.