Indispositiv

En indispositiv regel är en tvingande regel och kan inte avtalas bort av parterna.

Man skulle kunna säga att det är motsatsen till en dispositiv regel, som alltså kan avtalas bort av parterna.