Hindersprövning

Prövning om det finns hinder mot ett äktenskap.

För att kunna ingå äktenskap i Sverige krävs att de som har för avsikt att ingå äktenskap med varandra gemensamt ansöker om hindersprövning hos  Skatteverket .

När äktenskapshinder kan förekomma

Äktenskapshinder kan föreligga om ena personen är under 18 år - då krävs nämligen tillstånd av myndighet, vilket endast får meddelas vid särskilda skäl. Äktenskapshinder föreligger även om de som har för avsikt att gifta sig är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon. Halvsyskon får inte heller ingå äktenskap med varandra utan tillstånd av myndighet. Adoptivförhållande jämställs med släktskap, däremot får helsyskon som är adopterade ingå äktenskap med varandra efter tillstånd av myndighet.

Äktenskapshinder föreligger även om någon av de två som har för avsikt att ingå äktenskap redan är gift eller är partner i ett registrerat partnerskap.