Giftorätt

Den rätt som makar får till varandras egendom genom giftermålet.

En make kan i princip inte göra gällande att han/hon har rätt till en hälftendel av den andre makens tillgångar under bestående äktenskap. Annorlunda uttryckt är giftorätten vilande under äktenskapet. Det är först vid bodelning som giftorätten aktualiseras. Giftorätt finns inte i enskild egendom.