Garanti

En utfästelse om att en vara ska fungera och behålla kvaliteten under en viss tid och att eventuella fel som uppstår under perioden ska avhjälpas gratis.

Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garanti. Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel två år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras.

Garantin gäller inte om du varit oaktsam

Under vissa förutsättningar kan säljaren slippa stå för garantin. Säljaren måste då kunna bevisa att felet beror på exempelvis

  • en olyckshändelse efter det att köparen fått vara
  • onormal användning av produkten från köparens sida
  • vanvård
  • att köparen inte följt produktens skötsel- och serviceanvisningar

Konsumentköplagen gäller alltid

En konsument har alltid tre års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Den ger dig möjlighet att reklamera ursprungliga fel såsom fabrikationsfel, även om de visar sig först efter en lång tid från att du fått varan.