Fullmäktig

Den som får fullmakt att representera någon på visst sätt gentemot tredje man.