Fullgörelsetalan

När käranden efter stämningsansökan yrkar vid domstol att motparten ska förpliktas att fullgöra någon prestation, till exempel att betala en skuld eller utge ett skadestånd.

En dom innebärande att motparten ska fullgöra en prestation kan läggas till grund för verkställighet om inte svaranden frivilligt fullgör sin förpliktelse.