Fordran

En rätt för någon att erhålla en viss prestation av annan. Om A har lånat ut pengar till B har A en fordran på B avseende återbetalning av pengarna.