Force majeure

Oförutsedd omständighet av extra ordinär karaktär som kan göra det omöjligt att fullgöra en prestation. I regel handlar det om omständigheter såsom krig, bränder, naturkatastrofer och dylikt.