Faderskapsutredning

Utredning för att fastställa det biologiska faderskapet till ett barn.

Socialnämnden är skyldig att försöka utreda faderskapet till ett barn och sörja för att faderskapet fastställs.