Faderskapspresumtion

När en gift kvinna föder barn presumeras hennes make vara far till barnet.

En frånskild make presumeras inte vara far till ett barn, även om barnet kan vara avlat före separation. En avliden make presumeras vara far till ett barn som kan vara avlat innan han dog.

Faderskapspresumtion är inte absolut utan kan hävas tex genom att en annan man i en skriftlig, bevittnad handling bekräftar faderskapet och godkänns av mannen i äktenskapet, modern och socialnämnden. Presumtionen kan också hävas genom rättegång.

Om en ogift kvinna får barn gäller ingen presumtion för vem som är fadern. Om mamman är sambo måste faderskapet fastställas, detta sker vanligen genom att pappan bekräftar för socialnämnden att han är far till barnet.