Enuntiation

Positiv uppgift, eller uttalande, som lämnas om något utan att vara styrkt eller garanterat.

En term inom avtalsrätten som utan dess garanti för riktighet, ändå kan medföra rättsliga följder genom att påverka avtalstolkningen eller medföra skadeståndsansvar.