Enskild egendom

Makes egendom som inte är giftorättsgods.

En make har i ett äktenskap giftorätt i den andre makens egendom. Giftorätt innebär att en make vid bodelning har en hälftenrätt i den andre makens giftorättsgods sedan avräkning skett för den makens skulder.

All egendom som en make äger är giftorättsgods om den inte gjorts till enskild egendom.  Den egendom som är enskild  ingår inte i en framtida bodelning, alltså i den egendom  som makar ska dela upp mellan sig om de skiljer sig, eller om en av makarna går bort.

Enskild egendom kan uppkomma genom att makarna avtalar om detta i ett äktenskapsförord eller genom att en make fått egendom i gåva eller genom testamente , där testator eller givare föreskrivit att egendomen skall vara enskild egendom. Även egendom som trätt istället för enskild egendom (surrogat) är enskild om inte annat föreskrivits i äktenskapsförordet, i testamente eller gåvobrev . För att även avkastningen av egendomen skall vara enskild måste detta vara föreskrivet i äktenskapsförordet, testamentet eller gåvobrevet.