E contrario

Motsatsvis, ”från det motsatta”.

Genom e contrario-tolkning av en rättsregel kan man ibland komma fram till det motsatta, t.ex. vad som är tillåtet eller förbjudet. Är det förbjudet att köra bil om man saknar körkort och är berusad så kan slutsatsen dras att det normalt är tillåtet om man har körkort och är nykter.