Domslut

Rättens slutliga avgörande. T.ex. att *svaranden förpliktas betala, att talan *ogillas etc.