Dolt fel

Fel som inte gått att upptäcka vid en omsorgsfull besiktning inför ett fastighetsköp.