Dödsbo

En avlidens tillgångar och skulder (även rättigheter och skyldigheter). Dödsboet ska förvaltas för sig, dvs. det får inte blandas ihop med någon annans ekonomi.