Dispositiv

Som inte är bindande.

Dispositiva är rättsregler som bara tillämpas om inte parterna kommit överens om annat. Jfr *indispositiv.