Direkt uppsåt

Gärningsmannens handling medför just den effekt som han eftersträvar.

En person som skjuter en annan person, för att han vill döda denne, har orsakat döden med direkt uppsåt om den skjutne avlider. Direkt uppsåt är det också om effekten är eftersträvad för att uppnå en annan effekt. T.ex. att döda någon för att ärva denne.