Dagsböter

Straff som innebär att gärningsmannen ska betala pengar till staten.