Civilstånd

Familjerättslig ställning.

En person kan vara gift, ogift, sambo, homosexuells sambo, registrerad partner, änkling, änka, frånskild.