Civilrätt

(privaträtt) Reglerna om enskilda personers mellanhavanden.

Det finns dock ingen skarp gräns mellan *offentlig rätt och civilrätt. Till civilrättens underavdelningar hör t.ex. familjerätten som i sin tur har underavdelningar som äktenskapsrätten och föräldrarätten. En annan underavdelning inom civilrätten brukar betecknas förmögenhetsrätten. Till denne hör bl.a. reglerna om enskilda personers mellanhavanden genom olika avtal, exempelvis reglerna om köp.