Cession

Överlåtelse av fordran.

I ett fordringsförhållande finns det alltid någon eller några som är rätt mottagare av en prestation. Det framgår normalt av avtalet vem som är rätt borgenär. Vid en fordringsöverlåtelse eller cession avses en frivillig överlåtelse av rätten att ta emot en prestation.

Byte av gäldenär

Vid byte av gäldenär måste borgenärens medgivande till utbytet inhämtas. En säljare som beviljat en köpare anstånd med betalningen behöver inte finna sig i att utan hans medgivande någon annan avlöser gäldenären och fordringen på så vis förlorar sitt värde.

Byte av borgenär

Däremot behöver en borgenär inte gäldenärens medgivande för att för att kunna överlåta sin rätt till annan. I detta sammanhang används termen cession för att beteckna en sådan överlåtelse av fordran som borgenären gör utan medverkan från gäldenärens sida.