Bröstarvinge

En bröstarvinge är den närmaste arvingen till arvlåtaren och dennes avkomling.

Det är de avkomlingar som i det enskilda fallet har rätt att ärva som kallas för bröstarvingar - d.v.s. barn, barnbarn etc.

Ett exempel

Britta hade två barn: Anders och Cecilia. Cecilia fick i sin tur tre barn, som alltså var Brittas barnbarn.

Alt 1. På Brittas dödsdag var både Anders och Cecilia i livet och var därmed Brittas bröstarvingar.

Alt 2. På Brittas dödsdag var Cecilia redan avliden. Brittas bröstarvingar var då Anders och Cecilias tre barn. Barnbarnen träder in i sin avlidna förälders ställe och blir Brittas bröstarvingar.