Boutredning

Boutredning är en utredning som ska göras när en person avlidit. Boutredning kallas även dödsboförvaltning.

Genom boutredningen får man reda på den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet, dvs utredningen av den avlidnes bo. I en boutredning ingår även bouppteckning och arvskifte .