Bouppteckningsförrättare

Två kunniga och trovärdiga personer med uppgift att uppteckna och värdera den avlidnes egendom.

Se bouppteckning . På bouppteckningshandlingen ska bouppteckningsförrättarna anteckna att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Tänk på att bouppteckningsförrättarna inte får vara jäviga. Exempelvis kan inte dödsbodelägare och efterarvingar vara bouppteckningsförrättare.