Bouppgivare

Den som vårdar egendomen efter en avliden eller i övrigt bäst känner till boet.

När någon avlidit ska en förteckning av den avlidnes tillgångar och skulder göras i en så kallad bouppteckning . Bouppgivaren är den dödsbodelägare som bäst kan tala om vad som finns i boet. Bouppgivaren ska intyga på heder och samvete att de uppgifter som lämnats är korrekta.