Borgenär

En borgenär är en långivare (fordringsägare), det vill säga den part som en gäldenär har en skuld till.

Begreppet ska inte förväxlas med borgensman, som handlar om att gå i borgen för någon annan vid upptagande av lån.