Bodelning - sambo

Fördelning av gemensam samboegendom. När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av parterna begär det.

Bodelning ska göras senast ett år efter separationen. Om en sambo dör ska begäran om bodelning göras senast när bouppteckningen görs. Detsamma gäller om en sambo dör inom ett år från det att samboförhållandet upphör.

Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning. Om den efterlevande sambon inte gör det behåller var och en sin egendom. Den avlidna sambons arvingar har alltså ingen rätt att begära bodelning.

Vad räknas som samboegendom?

I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendom är den gemensamma bostaden och bohaget, såsom möbler och övrig utrustning i hemmet. Det är bara egendom som har förvärvats för att användas gemensamt som är samboegendom och inte egendom som någon av samborna hade innan samboförhållandet.

En bostad som den ena sambon hade och bodde i innan samboförhållandet är alltså inte samboegendom, även om samborna delat på amorteringar och kostnader under en längre tid. Om en sådan bostad säljs och samborna flyttar in i en ny bostad för dessa pengar, blir den nya bostaden däremot samboegendom.

Egendom såsom bilar, båtar, bankmedel, aktier och fritidshus är inte samboegendom och faller utanför bodelningen. Innan samboegendomen delas görs en avräkning för skulder på ett sätt som liknar det som vid bodelning mellan makar. Skulderna som är kopplade till samboegendomen dras av innan egendomen delas.