Benefik

En benefik rättshandling är en rättshandling där personen som utför den inte förväntar sig något vederlag.

Annorlunda uttryckt är det en handling som inte kräver en motprestation. Ett exempel på vad som är en benefik transaktion är en gåva. En gåva utgör en frivillig överlåtelse där mottagaren inte utger någon ersättning.

Det finns typer av överlåtelser där vederlag inte utgår men som ändå inte är att betrakta som benefika rättshandlingar. Exempel på detta är vissa tvångsöverlåtelser såsom exekutiv försäljning och expropriation.