Behörighet

Det fullmäktigen får göra enligt fullmakten med bindande verkan för fullmaktsgivaren.

Behörighet är således vad som kan utläsas av fullmakten att fullmäktigen får göra.