Befogenhet

De särskilda instruktioner som fullmäktigen har fått av fullmaktsgivaren och som inte framgår av fullmakten.

Befogenheten reglerar således det interna förhållandet mellan fullmaktsgivaren och fullmäktigen, dvs. vad den senare i realiteten får avtala om.