Befintligt skick

Säljaren gör ett förbehåll, en klausul, om att en vara säljs i det skick den är för att slippa bära ansvar för fel som visar sig efter köpet.

Vid köp mellan privatpersoner har köparen en omfattande undersökningsplikt. Defekter som köparen borde ha upptäckt vid köpet omfattas inte av en klausul om befintligt skick.

För en köpare är det såklart en nackdel om en sådan klausul finns med. Det kan därför vara en god idé att undvika avtal där en förklaring att en vara säljs i befintligt skick finns med. Försök istället få säljaren att precisera vilka fel som finns. Även om en säljare gör ett sådant förbehåll innebär inte detta alltid befrielse från ansvar för fel.

Enligt köplagen är en vara felaktig om:

  • den inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat om egenskaper och användning och uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet
  • säljaren undvikit att berätta något väsentligt som han/hon kände till gällande varan
  • varan är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta. Hänsyn tas då till pris och övriga omständigheter.