Basbeloppsregeln

Basbeloppsregeln finns till för att skydda den efterlevande makens arvsrätt, som i annat fall kan sättas åt sidan genom till exempel ett testamente.

Basbeloppsregeln ger den efterlevande maken rätt att få egendom till så stort värde att det tillsammans med den egendom som efterlevande maken fick vid bodelningen, motsvarar fyra gånger det gällande prisbasbeloppet . Den efterlevande maken har en förtur till den egendomen framför den avlidnes barn och testamentstagare. Detta gäller så klart bara så långt kvarlåtenskapen räcker. Det efterlevandes egna tillgångar kan vara eventuell enskild egendom plus egendom som erhållits vid bodelningen. Det kan vara bra att vara medveten om att den avlidnes bröstarvingar eller fader, moder, syskon eller syskonbarn har rätt till efterarv (även kallat sekundosuccession).