Basbelopp

Tanken med basbelopp är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället och det ligger därför till grund för olika sociala förmåner.

 Numera benämns basbeloppet till prisbasbeloppet. För 2013 är prisbasbeloppet 44 500 kr.