Arvskifte

Ett privat avtal mellan arvingar och universella testamentstagare om fördelning av en avlidens kvarlåtenskap.

Ett arvskifte innebär att de tillgångar som finns kvar efter bodelningen delas ut mellan delägarna i dödsboet. En handling avseende arvskiftet skall upprättas och skrivas under av delägarna. Arvskiftet är både den förrättning, där tillgångarna fördelas, och den skriftliga handling över skiftet som delägarna skall skriva under.

Här kan du läsa vidare om arvskifte