Arvsavstående

Den som har rätt att ärva en arvlåtare kan helt eller delvis avstå från detta.

Ett avstående ska vara villkorslöst och oåterkalleligt. Den eller de personer inträder som arvtagare, som skulle ha ärvt om den som avstår från arvet hade avlidit före arvlåtaren. Om ett barn till en avliden gör ett arvsavstående tillfaller således arvet dennes barn, alltså den avlidnes barnbarn.